CPSIA

Akta Penambahbaikan Keselamatan Produk Pengguna 2008 ("Akta") telah ditandatangani sebagai amalan oleh Presiden Amerika Syarikat pada 14 Ogos 2008. Akta ini bertujuan untuk mengawal pembuatan produk dan peralatan taman permainan kanak-kanak dianggap sebagai dilindungi oleh badan perundangan ini.

Soft Play komited untuk memenuhi semua keperluan dan pencapaian CPSIA. Selaras dengan keperluan Akta ini, laman web ini membolehkan anda melihat dan memuat turun salinan Sijil Am Pematuhan CPSIA anda.

Jika anda mempunyai sebarang masalah menerima maklumat anda, sila hubungi Soft Play Khidmat Pelanggan untuk bantuan.

Untuk mengakses Sijil Am Pematuhan CPSIA, sila masukkan nombor pesanan:

Carian CPSIA

Nombor Pesanan:

Mula menaip dan tekan Enter untuk mencari