Veiligheid en ontwerp van speelplaatsen tijdens en na COVID-19

Ondanks de gevolgen van COVID-19 blijft de attractie-industrie veerkrachtig. Nu bedrijven, scholen en parken weer open gaan, is Soft Play® er om architecten te helpen bij het ontwerpen van nieuwe, veilige speeltuinen en het heropenen van bestaande speelplekken. Voor de gezondheid en het welzijn van kinderen is het van cruciaal belang dat ze weer veilig kunnen spelen. Dankzij onze hulp kunnen gezinnen buitenshuis activiteiten ondernemen en spelen, en kunnen ook bedrijven sneller herstellen.

Onze adviseurs kunnen u helpen bij het ontwikkelen van heropeningsprocedures voor speelplaatsen en speelstructuren die kunnen worden gespreid om te voldoen aan de richtlijnen voor sociale afstand. Als u een architect of landschapsarchitect bent, kan Soft Play u helpen bij wijzigingen in het ontwerp van speelplaatsen als gevolg van COVID-19.

Lees het volledige artikel of ga naar de sectie:

Het belang om kinderen weer aan het spelen te krijgen

Kinderen weer aan het spelen krijgen is belangrijker dan veel gemeenschappen beseffen. Volwassenen denken meestal aan hoe de pandemie ons werk en onze routines heeft beïnvloed, maar we moeten ook bedenken hoe kinderen door COVID-19 zijn beïnvloed. Het is voor kinderen moeilijker om veilig te spelen in openbare gelegenheden, en daardoor krijgen veel kinderen minder lichaamsbeweging en kunnen ze gevoelens van isolement ervaren.

Nu bedrijven en openbare ruimten weer opengaan, kan Soft Play kinderen helpen weer met plezier in openbare ruimten te spelen en weer op een gezond niveau te komen. Onze producten zijn ideaal voor architecten die bedrijfseigenaars willen helpen speeltoestellen te bouwen die kinderen op een veilige manier bezig en actief houden.

Kinderen spelen lichamelijk actief op speelplaatsen

Waarom kinderen weer moeten gaan spelen

Lichaamsbeweging is een cruciaal aspect van een gezonde jeugd. Door te bewegen en te spelen kunnen kinderen genieten van de voordelen voor hun lichamelijke gezondheid, hun verbeelding oefenen en hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Kinderen hebben verschillende hoeveelheden lichaamsbeweging nodig, afhankelijk van hun leeftijd:

 • Kinderen in de peuterleeftijd moeten de hele dag actief zijn voor hun ontwikkeling en groei.
 • Kinderen van zes jaar en ouder moeten elke dag minstens een uur matige of krachtige lichaamsbeweging krijgen.

Speelplaatsen kunnen een uitstekende plaats zijn voor kinderen om lichamelijk actief te spelen. Op een bedrijf of in een openbare ruimte bieden speelplaatsen kinderen een manier om even uit te rusten van het stilzitten en hun energie kwijt te kunnen.

Actief blijven is nog steeds van vitaal belang voor kinderen tijdens de hele COVID-19-pandemie. Speeltuinen kunnen dit actieve spel bevorderen en kinderen in staat stellen te leren en te groeien terwijl ze gezond blijven.

Als uw speeltuin of speelplaats heropend is, moet u dit aan uw gasten communiceren. Naast de aankondiging van de heropening kunt u ook informatieve borden rond het gebied plaatsen, zoals veiligheidsvoorschriften en geheugensteuntjes.

Speeltuinen kunnen het succes van een bedrijf vergroten

Waarom veranderingen in het ontwerp van speelplaatsen belangrijk zijn voor kinderen en bedrijven

Om kinderen en bedrijven veilig te houden, moeten er veranderingen in het ontwerp van speeltuinen worden doorgevoerd. Financiële crisissen uit het verleden hebben ons geleerd dat attracties en parken veerkrachtig zijn. De attractie-industrie is sterk en goed toegerust om tijdens een economisch herstel stand te houden en te herstellen. In deze periode moeten echter aanpassingen worden doorgevoerd om de gezondheid te beschermen van iedereen die de speelruimte bezoekt en ermee in aanraking komt.

Commerciële ruimten, recreatiecentra en parken die geen ontwerpwijzigingen doorvoeren om tegemoet te komen aan de gezondheids- en veiligheidsprotocollen die tijdens COVID-19 nodig zijn, riskeren sluiting en een daling van het aantal bezoekers. Door aanpassingen aan het ontwerp van speelplaatsen kunnen veel bedrijven geld besparen en tegelijkertijd de ervaring van hun gasten beschermen.

Investeren in spel kan uw bedrijf stimuleren door:

 • Bouwen met veiligheid in het achterhoofd: Wanneer u veilige speelstructuren naar een faciliteit brengt, helpt u meer business aan te trekken. Onze speelplaatsen handhaven de veiligheid op de speelplaats en voorzien kinderen van een veilige plaats om uit te oefenen.
 • Gezinnen aantrekken: Het installeren van nieuwe speeltoestellen zal bezoekers aantrekken naar een bedrijf of andere openbare locatie. Om een systeem te ontwikkelen dat perfect werkt voor uw bedrijf, is Soft Play uw one-stop-shop. Onze systemen zijn duurzaam, veilig, leuk, ruimtebesparend en gemakkelijk te onderhouden.
 • Meer waarde toevoegen: Een faciliteit kan zich onderscheiden door het creëren van een leuke, actieve speelruimte. Door een speelplaats te bouwen, kan een bedrijf een gezonde levensstijl voor kinderen bevorderen die hen in beweging brengt en hun geest, verbeelding en lichaam uitdaagt.

Kinderen toegang bieden tot veilige, uitnodigende speelplaatsen kan het succes van een bedrijf vergroten, wat vooral belangrijk is na COVID-19. Speeltuinen kunnen uw verkeer stimuleren en merkentrouw opbouwen, waardoor klanten tevreden blijven en de bedrijfsvoering floreert.

Waarom bedrijven speeltoestellen moeten toevoegen

Bedrijven zonder speeltoestellen aarzelen misschien om ze tijdens COVID-19 toe te voegen, omdat ze zich zorgen maken over mogelijke gezondheidsrisico's voor klanten en personeel. Gelukkig kunnen speeltoestellen een bron van plezier zijn die zowel plezierig als veilig is voor kinderen. Gezinnen die op zoek zijn naar leuke activiteiten voor hun kinderen zullen deze speeltoestellen bijzonder aantrekkelijk vinden.

Zolang de juiste voorzorgsmaatregelen en richtlijnen worden gevolgd, kunnen architecten en bedrijven speelruimten creëren die gezinnen aantrekken en kinderen in staat stellen plezier te hebben en gezond te spelen.

Hoe het ontwerp van speelplaatsen kan veranderen

In het hele land zorgen speeltuinen en parken voor frisse lucht en verlichting van de huttenkoorts. Nu de beperkingen van COVID-19 zijn opgeheven, is het over het algemeen nog steeds noodzakelijk om 1 meter van anderen vandaan te blijven. Daarom vinden sommigen dat scholen hun pauzes moeten opheffen en speelplaatsen moeten sluiten. Pauze en actief spelen zijn echter een cruciaal onderdeel van de schooldag van elk kind.

In plaats van speelplaatsen te sluiten en de pauze te verbieden, kunnen scholen speelplaatsen anders inrichten zodat er meer sociale afstand is en de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Speeltuinen verminderen stress

Beperkingen voor speelplaatsen

Naarmate deskundigen meer te weten zijn gekomen over het virus, hebben zij richtlijnen kunnen ontwikkelen over hoe mensen kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt in verschillende ruimten, zoals speelterreinen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is actief blijven in recreatiegebieden en parken juist een goede manier om stress te verminderen en gezond te blijven tijdens COVID-19.

Hoewel het bezoeken van parken en speelplaatsen belangrijk is voor kinderen, moeten bezoekers zich bewust zijn van nieuwe richtlijnen en beperkingen. Enkele van deze beperkingen voor speelplaatsen zijn:

 • Handen wassen: Hoewel het aanraken van oppervlakken niet wordt beschouwd als de belangrijkste manier waarop COVID-19 zich verspreidt, kunnen mensen het virus oplopen door hun mond, ogen of neus aan te raken na het aanraken van een voorwerp of oppervlak waar het virus op zit. Kinderen raken vaak hun gezicht aan, en daarom is het van vitaal belang dat ze handdesinfectans gebruiken en hun handen grondig wassen.
 • Blijf 2 meter uit elkaar: Kinderen moeten nauw contact vermijden met andere kinderen waarmee ze niet samenwonen. Om de verspreiding van ziektekiemen in de lucht te voorkomen, raadt de CDC aan minstens 2 meter uit elkaar te blijven. Voor een kleinere speelplaats kan dit betekenen dat het aantal kinderen dat tegelijkertijd veilig gebruik kan maken van het gebied moet worden beperkt.
 • Draag een masker of gezichtsbedekking: Indien mogelijk moeten kinderen een gezichtsmasker of gezichtsbedekking dragen, vooral als ze niet 2 meter van anderen af kunnen blijven. Baby's jonger dan 2 jaar en kinderen met ademhalingsproblemen zijn van deze beperking vrijgesteld.
 • Als je ziek bent, blijf dan thuis: Als ouders merken dat hun kinderen tekenen van ziekte vertonen, moeten ze hun kinderen thuis houden en weg houden van openbare speelplaatsen.

Ondernemers die speelplaatsen hebben, kunnen borden plaatsen om gezinnen te herinneren aan de aanbevelingen van de CDC voor speelplaatsen.

Bevordering van veiligheid en gezondheid in speelruimten

Hoe de veiligheid en de gezondheid op speelplaatsen te bevorderen

Ontwerpers van speelplaatsen kunnen verschillende veiligheidsmaatregelen nemen zodat kinderen weer kunnen spelen in openbare ruimten. Bedrijven met bestaande speelterreinen kunnen kinderen helpen veilig te spelen door voorzorgsmaatregelen te nemen. Door deze methoden toe te passen, blijven klanten en personeel veilig, en het zal ook de bezorgdheid van een bedrijf voor zijn klanten tonen en de loyaliteit van de consument versterken. Om een speelruimte tijdens COVID-19 veiliger te maken, kunt u de volgende suggesties in overweging nemen:

 1. Beslis of u uw speelruimte openstelt: Is het zinvoller om uw speelruimte te openen of gesloten te houden? Blijf op de hoogte van de huidige richtlijnen en voorschriften van uw lokale, staats- en federale overheid om te bepalen of uw speelruimte open kan of tijdelijk gesloten moet worden. Wat u ook kiest, zorg ervoor dat u aan gezinnen duidelijk maakt of de speelplaats open is.
 2. Upgrade speeltoestellen: Als het op netheid en veiligheid aankomt, zijn niet alle speeltoestellen gelijk. Een bedrijf heeft toestellen nodig die gemakkelijk schoon te maken zijn en duurzaam genoeg om regelmatig en uitgebreid schoongemaakt te worden. Upgrade uw speeltoestellen om het beheer van uw speelplaats te vergemakkelijken.
 3. Installeer bewegwijzering: Borden kunnen uw klanten laten weten of uw speelruimte open is. Borden kunnen bezoekers ook informeren over hoe ze de ruimte kunnen gebruiken zonder gevaar te lopen. U kunt bijvoorbeeld voorlichting geven over het dragen van maskers, het bewaren van sociale afstand en het wassen en ontsmetten van de handen. Het helpt ook om gerust te stellen over de voorzorgsmaatregelen die uw bedrijf heeft genomen om de toestellen veilig te houden voor de gebruikers.
 4. Maak speeltoestellen regelmatig schoon: Hoewel het altijd al belangrijk is geweest om speeltoestellen schoon te houden, is het nu meer dan ooit van cruciaal belang. In de handleiding kunt u lezen hoe u speeltoestellen goed kunt schoonmaken. Speeltoestellen van plastic of metaal kunnen meestal worden afgenomen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Desinfecteer of ontsmet bovendien de oppervlakken om ziektekiemen te verwijderen, waardoor onzichtbare kiemen worden gedood. U moet deze stap vaak uitvoeren als de toestellen niet in gebruik zijn.
 5. Installeer ontsmettingsstations voor de handen: U kunt de speeltoestellen regelmatig schoonmaken, maar u kunt ook handwasstations installeren zodat de gasten hun handen schoon kunnen houden en de verspreiding van ziekteverwekkers kunnen voorkomen. Installeer een of twee stations in de buurt van het speelterrein, vooral als er geen toilet in de buurt is waar kinderen hun handen kunnen wassen. Volgens de CDC-richtlijnen moet handdesinfecterend middel ten minste 60% alcohol bevatten. Misschien wilt u ook stations met bewegingsdetectie aanschaffen, zodat gasten geen flesje hoeven aan te raken of op een knop hoeven te drukken.

Hoe het spel werd beïnvloed door COVID-19

Speelruimte in commerciële ruimten, parken, recreatiecentra en scholen is van cruciaal belang, zowel voor de kinderen als voor de organisaties zelf. Het spelen in scholen, parken en recreatiecentra is aanzienlijk beïnvloed door COVID-19, zoals op de manieren die hieronder worden uiteengezet.

Hoe COVID-19 het spelen op scholen heeft beïnvloed

Hoewel 97% van de opvoeders verklaart dat hun scholen van plan zijn hun leerlingen dit najaar reces aan te bieden, is COVID-19 van invloed op de manier waarop kinderen op school spelen en welke voorzorgsmaatregelen zij moeten nemen, samen met de informatie en richtsnoeren die opvoeders moeten verstrekken. Om hun gezondheid tijdens het spelen op school te bevorderen, moeten kinderen:

 • worden geïnformeerd over hoe ze gezond kunnen blijven door hun hoest te bedekken en hun mond, ogen of neus niet aan te raken.
 • Hun handen wassen voor en onmiddellijk na het spelen.
 • Neem elke dag minstens 60 minuten lichaamsbeweging.
 • Zorg dat je weet hoe je je handen moet wassen.

Naast het geven van richtlijnen en instructies aan kinderen over hoe ze hun gezondheid kunnen beschermen, kunnen opvoeders en beheerders extra maatregelen nemen om het risico te minimaliseren:

 • Houd groepen leerlingen bij elkaar: Houd elke dag dezelfde groepen leerlingen bij elkaar om mogelijke blootstellingen te beperken. Dit kan helpen voorkomen dat een hele school of kinderopvang moet sluiten vanwege blootstelling.
 • Spreid de verschuivingen van het buitenspelen: Maak een schema van verschuivingen voor elke groep leerlingen om gebruik te maken van de speelplaats. Als er meerdere groepen tegelijk buiten zijn, kunnen ze samenkomen en lopen ze een groter risico het virus op te lopen.

Volgens de CDC hoeven speelplaatsen buiten meestal niet gedesinfecteerd te worden, maar moeten ze wel regelmatig worden schoongemaakt. De schoonmaakinspanningen moeten gericht zijn op oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals leuningen en handgrepen.

Handenwasstations voorkomen verspreiding van Covid

Hoe COVID-19 het spelen in parken en recreatiecentra heeft beïnvloed

COVID-19 heeft een impact gehad op parken en recreatiecentra zoals geen enkele andere besmettelijke ziekteverwekker, behalve misschien de uitbraak van de H1N1-griep in 2009 en 2010. Naarmate de beperkingen op het schuilen in parken afnemen, bezoeken meer gezinnen parken en recreatiecentra om hun kinderen de kans te geven buiten het huis te spelen. Om de door de CDC voorgestelde hygiënepraktijken in acht te nemen, moet u handwasstations installeren, op de hoogte blijven van de gezondheidsrichtlijnen en borden plaatsen met aanbevelingen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Misschien wilt u borden plaatsen die bezoekers aanmoedigen om:

 • Was hun handen regelmatig gedurende minimaal 20 seconden.
 • Raak hun monden, neuzen en ogen niet aan.
 • Bedek hun nies en hoest met een zakdoekje.
 • Gooi gebruikte tissues op de juiste manier weg.
 • Blijf thuis als ze ziek zijn.

Hoewel velen geloven dat buitenspeeltoestellen in parken regelmatig gedesinfecteerd moeten worden, is frequente desinfectie niet nodig. Het ontsmetten van grote speeltoestellen is niet praktisch en het is ook niet bewezen dat het het risico op COVID-19 vermindert. Verder is het reinigen en desinfecteren van houten oppervlakken of bodembedekkers ook niet aan te raden. Als u ervoor kiest een bestaand park te heropenen of een nieuw park aan te leggen, zal het schoon en hygiënisch houden van de toestellen niet zo arbeidsintensief zijn als u misschien verwacht.

Hoe COVID-19 een impact had op de attractie-industrie

Veel parken in de attractie-industrie zijn gedwongen om te sluiten of hun ruimtes aan te passen aan het beleid en de richtlijnen van de overheid te voldoen. In het jaar na de financiële crisis van 2008 zagen veel topthemaparken een kleine daling in bezoekersaantallen of vlakke bezoekersaantallen. De impact op de attractie-industrie was veel minder groot dan in andere sectoren. Wereldwijd bedroeg de marginale daling van het bezoek slechts 0,2%.

Hoewel de impact van COVID-19 anders en mogelijk ernstiger zal zijn dan de impact van de financiële crisis van 2008, hebben de cijfers van de jaren na de financiële crisis bewezen dat deze sector veerkrachtig is. In feite kan dit een uitgelezen kans zijn voor parken om hun attracties te vernieuwen en hun activiteiten te herdefiniëren. Een periode van lage vraag kan een van de beste periodes zijn om hervormingsinitiatieven en nieuwe concepten uit te voeren.

Hoe speelplaatsen te ontwerpen na COVID-19

Veiligheid en ontwerp van speelplaatsen tijdens en na COVID-19

COVID-19 heeft ons herinnerd aan de belangrijkste aspecten van spelen en onze kijk op speelplaatsontwerp veranderd. Kinderen willen meestal overal spelen, niet alleen in parken. Locaties die speelruimten voor kinderen willen inrichten zijn bijvoorbeeld bedrijven zoals restaurants, winkelcentra en banken.

Nu bedrijven opnieuw beginnen te openen, kan de integratie van veilige en schone buiten- en binnenspeeltuinen of speelplaatsen een geweldige manier zijn om gezinnen binnen te halen. Volg deze stappen om een veilige speelplaats te ontwerpen die gezond spelen bevordert na COVID-19:

 

1. Kies duurzame, gemakkelijk schoon te maken speeltoestellen

Kies stevig en gemakkelijk te reinigen materiaal. Het zal regelmatig moeten worden schoongemaakt om hygiënisch te blijven. Hoewel alle speeltoestellen tot op zekere hoogte kunnen worden schoongemaakt, kunt u het beste structuren kiezen die speciaal zijn ontworpen om gemakkelijk schoon te maken. Ook na COVID-19 zullen dit soort speeltoestellen nog nuttig en handig zijn.

De speeltoestellen op Soft Play zijn gemakkelijk schoon te maken en duurzaam, wat betekent dat u ze vaak kunt schoonmaken en schoonmaken zonder ze te beschadigen.

2. Bouw speelruimten buiten

Als een bedrijf genoeg ruimte heeft om een buitenspeeltuin te installeren, kan dit de beste locatie voor speeltoestellen zijn. In een ideaal scenario kan een bedrijf zowel binnen- als buitenspeeltoestellen hebben. Tijdens COVID-19 kan het beter zijn om speelplaatsen buiten te promoten, omdat gezinnen het misschien prettiger vinden dat hun kinderen buiten spelen dan binnen.

Als u een architect bent die een buitenspeeltuin ontwerpt, kies dan voor toestellen die gebouwd zijn voor buitengebruik en bestand zijn tegen de elementen. Op Soft Playbieden wij avontuurlijke speeltuinen die uitdagingsparcours en al dan niet aangelijnde touwenparcours omvatten. Avonturenspeeltuinen staan gezinnen toe om buiten te komen en zijn gemakkelijk aanpasbaar aan sociale afstandsmaatregelen, waardoor ze perfect zijn voor hotels, resorts, en andere bedrijven die een attractie voor gezinnen willen toevoegen.

Soft Play Schone en duurzame speelplaatsen

3. Ontwerp een lay-out die sociale afstand aanmoedigt

Sociale afstand kan mensen helpen hun blootstelling aan het virus te verminderen. Als een speelplaats erg klein is, kan het voor kinderen een uitdaging zijn om tijdens het spelen twee meter van elkaar te blijven. Daarom kan het beter zijn om een grote, gespreide speelplaats te ontwerpen die fysieke afstand mogelijk maakt. Manieren om dit te doen zijn onder andere:

 • Verminder de capaciteit van de speeltuin met tweederde: Begin met uw totale speelplaatscapaciteit en vermenigvuldig dit getal met 0,33. Dit getal is een derde van uw normale capaciteit en moet de nieuwe limiet zijn tijdens COVID-19.
 • Zorg ervoor dat bezoekers 2 meter uit elkaar kunnen blijven: Begin met de totale oppervlakte van uw speelplaats en deel dit getal door 113 vierkante voet voor elke gebruiker om een bezoekerscapaciteit te vinden die het mogelijk maakt dat iedereen een straal van 6 voet om zich heen heeft. Bijvoorbeeld, een speeltuin van 2.200 vierkante meter kan maximaal 19 bezoekers herbergen.

Om een effectieve lay-out van de speeltuin te ontwerpen, moet u de verschillende toestellen minstens 2 meter uit elkaar plaatsen. Wanneer u deze lay-out opneemt, zullen de kinderen overvloed van ruimte hebben om te spelen en zullen zich geen zorgen moeten maken over het in nauw contact komen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om meerdere kleine recreatiegebieden te ontwerpen op verschillende plaatsen van de faciliteit, zodat kinderen op verschillende locaties kunnen spelen als één speelgebied al in gebruik is.

4. Plaats indoor speeltuinen strategisch

Als een bedrijf een binnenspeeltuin heeft, moet het die strategisch plaatsen, zodat de toestellen veel ruimte hebben en sociale afstand mogelijk maken. In een restaurant, bijvoorbeeld, moeten speeltoestellen minstens 6 voet verwijderd zijn van tafels, banken of toonbanken waar klanten zitten of bestellen.

Kies voor binnenspeeltoestellen die kunnen worden aangepast om sociale afstand te bewaren en die gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. Als u sociale afstand in acht neemt, moet u er ook voor zorgen dat ouders een goede zichtlijn hebben vanaf het zitgedeelte, zodat ze hun kinderen in de gaten kunnen houden terwijl ze zitten. Bovendien kunt u overwegen om een andere vorm van zitgelegenheid in de buurt van de speelruimte te installeren, zoals een bankje, zodat verzorgers een andere plek hebben om te zitten terwijl ze naar hun kinderen kijken.

Speeltoestellen 6 voet uit elkaar

Hoe Soft Play kan helpen bij het heropenen of plannen van speelplaatsen

Bij de start van COVID-19 sloot 91% van de speelplaatsen. Wanneer speelplaatsen na COVID-19 opnieuw worden geopend en nieuwe worden gepland, kan Soft Play helpen als deskundige adviseurs. Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat wij speelplaatsen aanleggen waar kinderen actief kunnen zijn en veilig aan lichaamsbeweging kunnen doen.

Terwijl we samenwerken met gemeenschappen om hen te helpen bij het doorstaan en herstellen van de COVID-19 pandemie, blijven we streven naar speelruimte-gelijkheid. Zoals we hebben gezien, verergert COVID-19 bestaande ongelijkheden tussen gemeenschappen. Op Soft Play vinden we dat elk kind toegang moet hebben tot een speelruimte waar ze plezier kunnen hebben en kunnen leren samen met hun vriendjes.

Helaas hebben kinderen in veel gemeenschappen geen speelplaats waar ze naar terug kunnen keren als COVID-19 voorbij is. Gezinnen worden geconfronteerd met ziekte, baanverlies en huisvesting en voedselonzekerheid, en deze stressfactoren kunnen een omgeving creëren waarin kinderen niet gewoon kind kunnen zijn. Gelukkig kan een speelplaats een positieve impact hebben op elke gemeenschap die herstelt van een crisis.

Nu veel scholen vanwege COVID-19 gesloten blijven voor klassikale lessen en andere scholen voor een hybride aanpak kiezen, hebben gemeenschappen een veilige manier nodig om kinderen samen te brengen, waar ze plezier kunnen maken en contact kunnen maken. Soft Play kan dat gemeenschapsgevoel bieden in gebieden waar dat hard nodig is. U kunt kiezen uit onze verschillende Soft Play producten, waaronder:

Onze toestellen zijn perfect voor buitenactiviteiten en gemakkelijk aanpasbaar aan sociale afstand. Wij hebben aan honderden projecten over de hele wereld gewerkt en kunnen u van de antwoorden voorzien die u over speelplaatsontwerp en veiligheid na COVID-19 nodig hebt. Wij zijn toegewijd aan naleving, en wij zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan CDC-richtlijnen en voldoen aan de industrienormen en deze overtreffen.

Soft Play Productopties

Neem contact op met de Soft Play Speeltuinspecialisten

Bij Soft Play zijn we een wereldleider in speeltuinproducten. Onze missie is om veilige speelvormen te bieden die zowel goed zijn voor kinderen als voor het bedrijfsleven. Om veilige ontwerpen en innovatieve producten te ontwikkelen, maken wij gebruik van productie-expertise en een sterke ruggensteun. Onze opvallende kenmerken zijn onze toewijding aan veiligheid en maatwerk, die ervoor zorgt dat onze speeloplossingen voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Onze toegewijde groep werknemers wordt geconcentreerd bij de bouw van het hoogste-kwaliteit, vermakelijkste commerciële speelplaatsmateriaal. Ons Ontwerp en Techniekteam heeft meer dan 100 jaar gecombineerde ervaring in commercieel vermaakspel. Contacteer ons op Soft Play voor een gratis ontwerpoverleg voor hulp bij het aanscherpen van uw visie en het ontwerpen van uw post-COVID-19 speelervaring.

Soft Play Contact

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken