Privacybeleid

INGANGSDATUM: 25 oktober 2010

Soft Play L.L.C., een divisie van PlayPower, Inc., respecteert uw bezorgdheid omtrent privacy, en hecht belang aan de relatie met u. Deze Privacykennisgeving is van toepassing op de online praktijken van https://www.softplay.com website. De Mededeling beschrijft de soorten informatie die we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Onze Privacykennisgeving beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen. We vertellen u ook hoe u ons kunt bereiken om uw contactinformatie bij te werken, uw naam van onze mailinglijsten te verwijderen of antwoorden te krijgen op vragen die u mogelijk hebt over onze privacypraktijken op deze sites.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DIE GEBRUIKEN

Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen
U kunt ervoor kiezen om persoonlijke informatie (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) online te verstrekken via onze websites. Hieronder vindt u de manieren waarop u de informatie kunt verstrekken en de soorten informatie die u kunt verstrekken. We vertellen u ook hoe we de informatie kunnen gebruiken.

Aanvraag van informatie
Als u informatie over onze producten aanvraagt (bijvoorbeeld door een brochure, een catalogus of een tijdschrift te bestellen), kunnen wij u vragen om gegevens te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het beoogde gebruik van het betreffende product, het centrum van uw interesses, enz. U kunt er ook voor kiezen aanvullende opmerkingen en verzoeken te verstrekken. Wij, of de erkende dealer of distributeur in uw regio, zullen uw gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie toe te sturen en om in de toekomst met u te communiceren over onze producten en diensten.

Nieuwsbrieven en anderemededelingen
Van tijd tot tijd kan onze site online of offline nieuwsbrieven en andere mededelingen over onze producten, diensten en promoties aanbieden. Om u aan te melden, vragen wij u om informatie zoals uw naam, postadres en e-mailadres. Wij, of de bevoegde verkoopvertegenwoordiger in uw regio, gebruiken de informatie om u de mededelingen te sturen waar u om vraagt en om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Kontakt Ons
Als u een e-mail stuurt naar een van de contactpersonen op de pagina "Contact opnemen" die verbonden zijn aan Soft Play L.L.C, ontvangen wij uw e-mailadres en alle andere informatie die u in uw e-mail wilt vermelden om op uw vraag te reageren. Als u ervoor kiest om met ons te communiceren via de "Contact" link op onze websites, kunnen wij u vragen om informatie zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen. Wij, of de bevoegde verkoopvertegenwoordiger in uw regio, kunnen de door u verstrekte informatie ook gebruiken om de kwaliteit van onze producten te evalueren en met u te communiceren over onze producten en diensten.

Callcenters
U kunt contact opnemen met onze callcenters, om onderdelen te bestellen, contact op te nemen met de klantenservice, of ons te contacteren met vragen over onze producten en diensten. Afhankelijk van uw verzoek, kunnen wij vragen om informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, productserienummer en klantnummer. Wij gebruiken deze informatie om u te voorzien van de service en assistentie die u heeft aangevraagd. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Feedback, enquêtes of wedstrijden
Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om deel te nemen aan online enquêtes, verzoeken of wedstrijden. De gevraagde aanvullende informatie kan contactinformatie (zoals e-mailadres) en demografische informatie (zoals aantal gezinsleden en inkomenscategorieën) omvatten. Deelname aan enquêtes, verzoeken of prijsvragen is geheel vrijwillig. Daarom hebt u de keuze om al dan niet informatie vrij te geven. Wij, of de bevoegde verkoopvertegenwoordiger in uw regio, zullen de verstrekte informatie gebruiken om winnaars van wedstrijden op de hoogte te brengen en prijzen uit te reiken, om het gebruik van een of meer sites of reclame te controleren of te verbeteren, en om geaggregeerde informatie te verstrekken voor marketinganalyses. Deze informatie zal worden gebruikt om uw huidige en toekomstige behoeften met betrekking tot onze producten te analyseren, om met u te communiceren over onze producten en diensten, en om u verdere mededelingen, promoties, verzoeken of brochures, en ander marketingmateriaal met betrekking tot onze site, onze producten, en de diensten van onze bedrijven en de bedrijven van onze filialen, zakelijke partners, of geautoriseerde dealers en distributeurs te sturen, tenzij wij ervan op de hoogte zijn gesteld dat u niet wenst te worden benaderd voor marketingdoeleinden. Verzoeken kunnen de vorm aannemen van mailings via de Amerikaanse post of andere koeriersdiensten, of e-mail (indien voorzien).

Een vertegenwoordiger zoeken
U kunt een verkoopvertegenwoordiger bij u in de buurt zoeken door een aanvraagformulier "Zoek een verkoopvertegenwoordiger" in te vullen. Wij vragen u om informatie zoals uw voor- en achternaam, volledig postadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om een dealer bij u in de buurt te vinden, om uw behoefte te evalueren en om u de beste en meest relevante service te bieden. Wij, of de geautoriseerde dealer of distributeur in uw regio, kunnen de informatie ook gebruiken om met u te communiceren over onze producten en diensten.

Vraag eenofferte aan
Voordat u een van onze producten koopt, wilt u misschien een offerte aanvragen. Wij vragen bepaalde informatie zoals naam, e-mail adres, volledig postadres, telefoonnummer, enz. Wij zullen deze informatie gebruiken om de offerte op te stellen en naar u op te sturen. Wij, of de geautoriseerde dealer of distributeur in uw regio, kunnen deze informatie ook gebruiken om in de toekomst met u te communiceren over onze producten en diensten.

Carrières
We kunnen een link opnemen om te solliciteren naar een baan bij Soft Play L.L.C. en uw cv en andere informatie, zoals uw naam, contactinformatie en werkverleden, in te dienen. We gebruiken de informatie die u indient om uw interesse in een baan te evalueren en om contact met u op te nemen over een mogelijke baan.

Andere functies
Wij bieden consumenten en klanten op onze websites verschillende functies aan ter informatie en vermaak, die wij van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Wij kunnen u vragen bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken zodat wij, of de erkende dealer of distributeur in uw regio, deze informatie kunnen gebruiken om u deze functies te bieden of om in de toekomst met u te communiceren over onze producten en diensten.

Ander gebruik van informatie
Wij kunnen de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken voor interne doeleinden. Deze doeleinden omvatten administratie, gegevensanalyse en naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleidslijnen en procedures.

INFORMATIE DIE WIJ OP GEAUTOMATISEERDE WIJZE VERZAMELEN
Wij verzamelen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze wanneer u onze websites bezoekt, zoals het aantal gebruikers dat onze sites bezoekt en de pagina's die zijn bezocht. Door deze informatie te verzamelen, leren wij hoe wij onze websites het best op onze bezoekers kunnen afstemmen. Wij verzamelen deze informatie op verschillende manieren, zoals "cookies" en "web beacons". Wij kunnen IP-adressen verzamelen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Cookies
Zoals veel bedrijven, gebruiken wij "cookies" op onze websites. Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om ons bijvoorbeeld te vertellen of u ons al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent, en om ons te helpen te bepalen in welke onderdelen van de site u wellicht het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen uw online ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan terwijl u een bepaalde site bezoekt.

De meeste browsers vertellen u hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u gewaarschuwd kunt worden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u zonder cookies wellicht niet alle mogelijkheden van onze website ten volle kunt benutten.

Webbakens
Bepaalde pagina's op onze websites bevatten "web beacons" (ook bekend als internet tags, pixel tags en clear GIFs). Deze web beacons stellen derden in staat informatie te verkrijgen zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop de beacon verschijnt, de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met de beacon is bekeken, het type browser dat is gebruikt om de pagina te bekijken, en de informatie in cookies die door de derde partij zijn ingesteld.

IP-adressen
Een IP-adres is een unieke identificatiecode die bepaalde elektronische apparaten gebruiken om elkaar op het internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij het IP-adres zien van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet. Wij gebruiken deze informatie om de algemene fysieke locatie van het apparaat te bepalen en te begrijpen uit welke regio's van de wereld onze websitebezoekers komen. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om onze websites te verbeteren.

INFORMATIE DIE WE DELEN
We verkopen geen informatie over onze websitebezoekers en maken deze ook niet op een andere manier openbaar, behalve zoals hier beschreven. We kunnen de informatie die u verstrekt delen met onze dochterondernemingen en filialen, en met zakelijke partners van PlayPower, zoals onze gezamenlijke marketingpartners, verkoopvertegenwoordigers, contractinstallateurs en dienstverleners van onze producten. Deze dienstverleners zijn niet gemachtigd door ons om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om diensten uit te voeren in onze naam of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Bovendien kunnen wij informatie over u onthullen (i) indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of een juridisch proces, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, (iii) wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten of (iv) indien dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u ons vragen om uw informatie niet te delen met derden en met onze gelieerde ondernemingen voor hun marketingdoeleinden, indien de gelieerde ondernemingen afzonderlijke rechtspersonen zijn. Vertel ons uw voorkeur door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte "Contact" van deze Verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval wij al onze zaken of activa of een deel daarvan verkopen of overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de verkrijger de informatie die u via onze websites hebt verstrekt, te laten gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Privacykennisgeving.

LINKS NAAR ANDERE SITES
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van deze site functioneren. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, waarvan wij u ten zeerste aanraden deze door te nemen als u gelinkte websites bezoekt. Voor zover gekoppelde websites die u bezoekt geen deel uitmaken van deze site, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de sites of de privacypraktijken van de sites.

HOE BESCHERMEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u op onze websites verstrekt.

INFORMATIE DIE WIJ OVERDRAGEN
Websites waarop deze Privacykennisgeving van toepassing is, zijn in de Verenigde Staten gevestigde websites en vallen onder de wetgeving van de Verenigde Staten. Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij op deze site verzamelen overdragen aan andere landen waar wij zaken doen, die mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waar u verblijft. Wanneer wij uw informatie overdragen aan andere landen, zullen wij die informatie beschermen zoals hier beschreven, ook al heeft een bepaald land mogelijk niet dezelfde privacy- en gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u woont.

CANADA EN ANDERE INTERNATIONALE RECHTSGEBIEDEN
Dit Privacybeleid is ook van toepassing op burgers van Canada en andere internationale rechtsgebieden die niet specifiek worden gedekt door het beleid per rechtsgebied, behalve wanneer de bepalingen van dit Privacybeleid en het Canadese beleid niet consistent kunnen worden geïnterpreteerd, in welk geval de bepalingen van het Canadese beleid zullen gelden. Klik hier om ons Canadese Privacybeleid in het Engels en Frans te bekijken.

TOEGANG EN CORRECTIE
Wij bieden websitebezoekers een redelijke toegang tot de persoonlijke informatie die zij via onze sites verstrekken en de mogelijkheid om deze te controleren en te corrigeren, voor zover van toepassing. Om uw privacy en veiligheid te helpen beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren, zoals het vereisen van een wachtwoord en gebruikers-ID, alvorens toegang tot uw informatie te verlenen.

UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacykennisgeving kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze online informatiepraktijken weer te geven. Wij zullen een opvallende kennisgeving op deze site plaatsen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in onze Privacykennisgeving en bovenaan de kennisgeving vermelden wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt.

UW KEUZES - HOE NEEMT U CONTACT MET ONSOP
Als u uw contactgegevens of voorkeuren wilt bijwerken, uw gegevens uit onze mailinglijsten wilt laten verwijderen of niet langer marketinge-mails wilt ontvangen op basis van informatie die is verzameld via productregistratiekaarten of andere bronnen, kunt u contact opnemen met
Soft Play L.L.C.
11515 Vanstory Dr.
Suite 100
Huntersville NC, 28078
Telefoon: (704) 949-1616
Attn: Lilia Staples
E-mail: [email protected]

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken